Ženy

Ženy ženám aneb proč je dobré se znát a spolupracovat

Skupina žen z Nového Města a okolí se setkávala v rámci celoročního projektu „Rovné příležitosti na každý den“. Ve skupině dvaceti osob se společně vzdělávaly, věnovaly práci v osobnostním rozvoji a rozšiřovaly si povědomí o celospolečenských tématech.

Během roku 2015 ženy absolvovaly osm setkání a workshopů s lektorkami z EKS a Fóra 50 %. Společně jsme se zaměřily na témata hledání silných stránek, rozvoj komunikačních dovedností a dobře zvládnutého životního time managementu.

Souběžně s projektem vznikl zatím neoficiální spolek žen RELLIA, který seznámil nově příchozí hostky se svým programem a plány pro příští období. Organizátorky zároveň nové zájemkyně pozvaly na nadcházející akce spolku.

Výstupem těchto aktivit je nová velmi čtivá knížka s názvem „Průvodce světem (ne)praktické ženy“, kterou pro zájemkyně máme k půjčení v Domě dětí a mládeže.