Program vzdělávání a osobního rozvoje pro ženy v NMNM

Program vzdělávání a osobního rozvoje pro ženy v NMNM

Jaké jsou moje silné stránky a jak je mohu ve svém životě využít? Jak skloubit práci, rodinu a vlastní zájmy? Jak se aktivně zapojit do dění ve svém městě?   Již od září se ženy z Nového Města pravidelně setkávají v rámci různorodých workshopů, na kterých mají možnost se těmto tématům věnovat. A jak to celé začalo?

Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě okolo sebe již delší dobu soustřeďuje spoustu aktivních žen, které nám rády a ochotně vypomáhají při akcích pro děti a širokou veřejnost. Z našich setkávání ve volném čase, kdy jsme řešily programy akcí a jejich realizaci, vznikl zájem o pravidelnější setkávání a obohacování se navzájem. Po roční době přemýšlení a plánování jsme využily kontaktů a nabídky pražské vzdělávací organizace EKS, která nám umožnila vstoupit do projektu „Rovné příležitosti na každý den“. Dvacet žen z Nového Města a okolí tak nastoupilo do programu vzdělávání a osobnostního růstu.

Čemu se společně věnujeme?

Sdílíme společný volný čas, vzděláváme se, rozšiřujeme si povědomí zejména v osobních a sociálních, ale i celospolečenských tématech. Během dvou let náš čeká osm setkání a workshopů s lektorkami z EKS a Fóra 50%. Společně se zaměřujeme na témata, která nás nejvíce zajímají: hledání silných stránek, rozvoj komunikačních dovedností a asertivity, jak se uplatnit a skloubit všechny své životní role nebo téma rovných příležitostí.

A na co se můžete těšit?

Osobním rozvojem zapojených žen ale naše spolupráce s partnerskými organizacemi zdaleka nekončí. Během našich společných setkání totiž také chystáme publikaci, která pomůže ženám napříč celou Českou republikou při řešení jejich každodenních úkolů a problémových situací(např. jak skloubit práci a péči o domácnost). V polovině příštího roku pak tuto knihu slavnostně představíme veřejnosti v rámci dvou konferencí- v Praze a koncem září v Novém Městě. Navíc se chystáme společně dále pracovat i po zdárném zakončení projektu a přizvat do našich řad další aktivní ženy, které se chtějí nějakou měrou spolupodílet na dění v Novém Městě a jeho okolí.