Projekt rovné příležitosti na každý den

Rovné příležitosti na každý den

Délka trvání

Září 2014- Listopad 2015

Donor

Nadace Open Society Fund Praha, Norské fondy Program Dejme (že)nám

Anotace

Cílem partnerského projektu tří organizací je motivovat většinovou ženskou populaci k zájmu o rovné příležitosti (RP) prostřednictvím originální publikace a zároveň podpořit skupinu žen na Vysočině k založení ženské organizace. Publikace bude propagována na regionálním semináři a konferenci v Praze a dále šířena do cílové skupiny.

Popis projektu

Projekt reaguje na problém nízkého genderového uvědomění, neinformovanosti a nezájmu nejširší skupiny žen žijících v regionech ČR (v menších městech a obcích), které se s tématem rovných příležitostí a ženských práv nemají možnost či motivaci blíže seznámit.

Na základě spolupráce tří různorodých partnerů bude vytvořena publikace, která bude srozumitelně představovat celý koncept RP. Na Vysočině proběhnou workshopy zaměřené na RP a genderové role v kombinaci s rozvojem kompetencí a podporou sebevědomí. V rámci workshopů budeme zjišťovat aktuální témata, které ženy v regionech řeší, míru jejich informovanosti o RP a následně tyto informace využijeme při tvorbě publikace.

Partnerské organizace:

  • EKS (vzdělávací a poradenská organizace)
  • Fórum 50% (obecně prospěšná společnost, která usiluje o vytvoření společnosti s vyrovnaným zastoupením žen a mužů v politice a ve veřejném životě)
  • DDM  v Novém Městě na Moravě (příspěvková organizace, která je zřízená městem Nové Město na Moravě a jejím cílem je nabídka volnočasových aktivit nejen pro děti ale i pro dospělé).

Cílová skupina:  

  • ženy z malých měst a obcí
  • širší i odborná veřejnost

Aktivity a výstupy:

  • Vytvoření partnerství mezi 3 organizacemi
  • Kurzy osobního rozvoje a genderové osvěty na Vysočině (20 úspěšných absolventek)
  • Vydání originální publikace na téma rovných příležitostí (náklad 2000 ks)

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.