Dům dětí a mládeže

Andělský jarmark – ohlédnutí

/ Roman Žák

Rádi bychom poděkovali lidem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Andělského jarmarku . Dále bychom chtěli poděkovat všem malým i velkým návštěvníkům za jejich …

Andělský jarmark – ohlédnutí
Rádi bychom poděkovali lidem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Andělského jarmarku .
Dále bychom chtěli poděkovat všem malým i velkým návštěvníkům za jejich přízeň, které si moc vážíme.
Děkujeme také panu Kvíčalovi za foto a panu Balvínovi za video z akce…
Tým DDM

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880
  • Bankovní účet: 107-1659870287/0100