Dům dětí a mládeže

Šablony DDM NMNM

V rámci realizace projektu projektu Šablony DDM NMNM, registrační číslo projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011581
(výzva Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP) proběhly v období 1.1.2019 – 30.6.2021 tyto aktivity:

– 2.VI/1 Školní asistent – personální podpora SVČ
– 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP 
– 2.VI/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
– 2.VI/8 Tandemové vzdělávání v SVČ
– 2.VI/9 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
– 2.VI/14 Projektový den v SVČ
– 2.VI/17 Komunitně osvětová setkávání

Manažerka projektu: Ing. Blanka Bartoňová

 

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880