Dům dětí a mládeže

O MATEŘSKÉM CENTRU

CÍL MATEŘSKÉHO CENTRA LÍSTEK

  • Cílem MATEŘESKÉHO CENTRA LÍSTEK je vytvořit příjemné prostředí pro pravidelné setkávání rodinných příslušníků s dětmi.  Naší snahou je vytvořit smysluplné programy, které umožňují neformální výměnu zkušeností, podporují tradice i mezigenerační komunikaci. Centrum je zaměřeno prioritně na práci s dětmi ve věku do 4 let.
  • Během roku MC pořádá jednorázové akce, které mohou být otevřené i pro veřejnost (např. plavání rodičů s dětmi, besedy s odborníky).

REGISTRACE DO MATEŘSKÉHO CENTRA

  • Na pravidelné programy (kroužek) MC je nutné se přihlásit elektronicky na stránkách Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě: https://nmnm.iddm.cz/prihlaseni. Přihlásit se musí všichni rodinní příslušníci, kteří se účastní pravidelných programu (rodiče i děti). Kapacita centra je limitována! Informace o vytvořených skupinách získáte mimo jiné u vedoucí centra. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE – MATEŘSKÉ CENTRUM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Tyršova 1001, 1. patro (KD Nové Město na Moravě)
Vedoucí centra: Mgr. Michaela Kuchtová 
Tel.: 773 779 798, e-mail: michaela.kuchtova@nmnm.cz
www.ddm.nmnm.cz a Facebooku

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880