Mateřské centrum Lístek

CÍL MATEŘSKÉHO CENTRA LÍSTEK

Cílem MATEŘSKÉHO CENTRA LÍSTEK je vytvořit příjemné prostředí pro setkávání rodinných příslušníků s dětmi. Naší snahou je vytvořit smysluplné programy, které umožňují neformální výměnu zkušeností, podporují tradice i mezigenerační komunikaci. Naše centrum je zaměřeno na práci s dětmi od půl roku do 3 let věku dítěte.

 

REGISTRACE DO MATEŘSKÉHO CENTRA

Na pravidelné programy MC je nutné se přihlásit elektronicky na stránkách Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě viz: https://nmnm.iddm.cz/prihlaseni. Přihlásit se musí jednotlivě každý člen rodiny, který se bude účastnit programu. Kapacita centra je limitována! Informace o vytvořených skupinách získáte u vedoucí centra.

 

KONTAKT

Dům dětí a mládeže Novém Městě na Moravě, Tyršova 1001, 1. patro (Kulturní dům)

Vedoucí centra: Mgr. Michaela Kuchtová, tel.: 773 779 798, e-mail: michaela.kuchtova@nmnm.cz, Facebook

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K PROGRAMU

ZÁZEMÍ MATEŘSKÉHO CENTRA

 
Dotazník