Dům dětí a mládeže

AKTIVITY MC

KROUŽKY MATEŘSKÉHO CENTRA LÍSTEK

V aktuálním školním roce 2023/2024 jsme otevřeli tři kroužky pro nejmenší ŠIKULKOVÉ, KAŠTÁNCI A SKŘÍTKOHRANÍ. Kroužky probíhají od září 2023 do června 2024, vyjma školních prázdnin, Světového poháru v biatlonu a státních svátků, pokud není uvedeno jinak.

» » ŠIKULKOVÉ « «

Kroužek je určen pro rodiče s dítětem od 24 měsíců. Cílem kroužku je podporovat rozvoj jemné motoriky, pozornosti, spolupráce a návyků vhodných pro vstup do mateřské školky. Jednotlivé programy přizpůsobujeme vytvořené skupině a zahrnují vnitřní i venkovní aktivity (např. hra na Orffovy nástroje, zpěv, říkanky s pohybem, aktivity u stolečku a v keramické dílně, pohybové hry, překážkové dráhy, vyprávění pohádek, jednorázové akce…). V centru podporujeme také české tradice. Členům nabízíme akce pořádané MC Lístek i DDM (např. Veselá želvička – plavání rodičů s dětmi, besedy s odborníky, Bazárek, Den dětí …)..

Přes elektronický systém DDM se musí přihlásit do kroužku dítě i s rodičem, který bude pravidelný řízený program navštěvovat! Programů se může účastnit sourozenec, který nespadá do věkové skupiny Šikulků. Přítomnost mladšího sourozence (do12 měsíců) je povinné hlásit vedoucí MC po přijetí dítěte do programu.

 • Cena (dítě 2 – 3,99 let): 600 Kč/pololetí
 • Cena (doprovod): 0 Kč 
 • Cena (sourozenec mladší 12 měsíců): 0 Kč
 • Vede: Mgr. Michaela Kuchtová
 • Den kroužku: pondělí
 • Přihláška do kroužku: Přihláška do MC

» » KAŠTÁNCI  « «

Kroužek je určen pro rodiče s dítětem od 14 do 24 měsíců. Jednotlivé programy přizpůsobujeme vytvořené skupině a zahrnují vnitřní i venkovní aktivity (např. hra na Orffovy nástroje, aktivity u stolečku, vyprávění pohádek, jednoduché hry a překážkové dráhy, jednorázové akce …). V centru podporujeme také české tradice. Členům nabízíme akce pořádané MC Lístek i DDM (např. Veselá želvička – plavání rodičů s dětmi, besedy s odborníky, Bazárek, Den dětí, …).

Přes elektronický systém DDM se musí přihlásit do kroužku dítě i s rodičem, který bude pravidelný řízený program navštěvovat! Programů se může účastnit sourozenec, který nespadá do věkové skupiny Kaštánci. Přítomnost mladšího sourozence (do 12 měsíců) je povinné hlásit vedoucí MC po přijetí dítěte do programu.

 • Věková hranice:  od 14 měsíců až 2 roky věku dítěte
 • Cena (dítě nad 14 měsíců): 600,- Kč/pololetí
 • Cena (doprovod): 0 Kč
 • Cena (sourozenec mladší 12 měsíců): 0 Kč
 • Vede: Bc. Klára Smrčková
 • Den kroužku: úterý
 • Přihláška do kroužku: Přihláška do MC

» » SKŘÍTKOHRANÍ « «

Kroužek je určen pro rodiče s dítětem od 15 do 24 měsíců. Jednotlivé programy přizpůsobujeme vytvořené skupině a zahrnují vnitřní i venkovní aktivity (např. hra na Orffovy nástroje, aktivity u stolečku, vyprávění pohádek, jednoduché hry a překážkové dráhy, jednorázové akce …). V centru podporujeme také české tradice. Členům nabízíme akce pořádané MC Lístek i DDM (např. Veselá želvička – plavání rodičů s dětmi, besedy s odborníky, Bazárek, Den dětí, …).

Přes elektronický systém DDM se musí přihlásit do kroužku dítě i s rodičem, který bude pravidelný řízený program navštěvovat! Programů se může účastnit sourozenec, který nespadá do věkové skupiny Skřítkohraní. Přítomnost mladšího sourozence (do 12 měsíců) je povinné hlásit vedoucí MC po přijetí dítěte do programu.

 • Věková hranice:  od 15 měsíců až 2 roky věku dítěte
 • Cena (dítě nad 15 měsíců): 600,- Kč/pololetí
 • Cena (doprovod): 0 Kč
 • Cena (sourozenec mladší 12 měsíců): 0 Kč
 • Vede: Mgr. Michaela Kuchtová
 • Den kroužku: středa
 • Přihláška do kroužku: Přihláška do MC

OTEVŘENÁ HERNA – každý čtvrtek

Otevřená herna bude od října 2023 do května 2024, vyjma školních prázdnin, Světového poháru v biatlonu a státních svátků, pokud není uvedeno jinak. Do herny mohou přijít rodiče s dětmi bez nutnosti se registrovat či nahlašovat.

 • Místo: KD Nové Město na Moravě, MC Lístek – 1. patro
 • Otevřená herna: každý čtvrtek, 9:30 – 11:00 hod.
 • Cena: 30 Kč/rodina
 • Vede: Bc. Alena Sobotková
 • Přihláška do herny: není

Aktualizováno: 9. 11.. 2023

 

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
 • DS: f5skjuu
 • IČ: 70927880