Nový přihlašovací systém-pokyny

Stejný návod platí i pro tábory nebo akce-jen místo kroužků vyberte tábory či akce

KROK 1  –  REGISTRACE UŽIVATELE

Podívejte se na stránky www.ddm.nmnm.cz  Najdete zde jednoduchý formulář pro registraci uživatele.  Vyplňte svůj platný email, heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení. Další práce pak pro vás bude jednodušší! Poté vám na váš email přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem online centru a můžete pokračovat v dalších krocích.

 

KROK 2  –   ZADÁNÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ

Na www.ddm.nmnm.cz se mohou přihlašovat všichni účastníci, bez ohledu na to, zda už byli v DDM NMNM dříve registrováni.  Jste-li noví zájemci (nebo máte další děti, které ještě registrované nejsou), kliknutím na tlačítko „nový účastník“ můžete do naší databáze zapsat další osobu.

 

KROK 3 –  VÝBĚR KROUŽKU PRO PŘIHLÁŠENÍ

V menu vyberte položku Kroužky. Zobrazí se vám přehled všech kroužků, na které je možné se přihlásit online.  Kliknutím na řádek s kroužkem se zobrazí detailní informace o něm. Pod těmito informacemi najdete přehled všech účastníků spojených s vaším účtem – stačí pouze kliknout na tlačítko „přihlásit účastníka“ u některého z nich.

 

KROK 4  –  PŘIHLÁŠKA

Nyní už zadáváte PŘEDBĚŽNOU přihlášku do kroužku. Vyberte prosím, zda chcete platit na pololetí nebo na celý rok. Dále vyberte, zda bude vaše dítě po skončení kroužku odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti).  Vyplňte prosím tzv. „věkovou skupinu“. Jde o statistický údaj pro výkaznictví ministerstva školství. Tento údaj je svázán s typem školní docházky, nikoli s věkem. Řiďte se proto prosím komentáři u jednotlivých kategorií.  Vyplňte případně poznámku pro nás a zatrhněte potvrzení o souhlasu s podmínkami účasti. Vnitřní řád DDM NMNM najdete  na webu DDM NMNM, popřípadě v DDM k nahlédnutí.  Kliknutím na tlačítko „přihlásit účastníka“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu „účastníci“) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek a také stavu jejich úhrad.

Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit. Po potvrzení přihlášky dostanete emailem vyplněný formulář přihlášky k podepsání. Spolu s ním obdržíte také pokyny k platbě. Úhradu proveďte prosím výhradně bezhotovostně na účet DDM NMNM. Je bezpodmínečně nutné dodržet správný variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s vaší přihláškou a budeme vás považovat za dlužníky!