Kroužky, tábory – informace pro rodiče

! Sledujte aktuální informace související s protiepidemickými opatřeními na stránkách https://ddm.nmnm.cz/

Kroužky:

Informace pro rodiče

Zájmové útvary jsou v souladu s vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Zájmové útvary probíhají od 1.10. 2020 do 29.5. 2021, vyjma školních prázdnin a státních svátků, pokud není uvedeno jinak.

Zájmový útvar je možno navštívit 1 x zdarma – jedná se o úvodní hodinu. Při předčasném ukončení docházky dítěte do zájmového útvaru musí být ukončení písemně sepsáno s podpisem zákonného zástupce. Dokument (odhláška) najdete na internetových stránkách DDM.

Veškeré změny je zákonný zástupce povinen nahlásit do 3 pracovních dnů.

V případě porušení řádu DDM ( účastníci se s řádem seznámí při první hodině účasti na zájmovém útvaru) bude dítě vyloučeno z činností DDM bez možnosti vrácení úhrady zápisného.

Online přihlášení: (kroužky, tábory)

Přihlásit se můžete POUZE online na webu DDM. Pokud již jste registrovaní, stačí se přihlásit do přihláškového systému DDM (ZDE:). Nechodí-li Vaše dítě na žádný kroužek DDM, musíte se nejprve zaregistrovat. Pokud u kroužku je uvedeno, že je obsazen, můžete se přihlásit i v tomto případě, budete vedeni jako náhradníci a v případě odhlášení jiného účastníka budete osloveni podle pořadí zaměstnancem DDM.

KROK 1 – REGISTRACE UŽIVATELE

V jednoduchém formuláři pro registraci uživatele vyplňte svůj platný email, heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení. Tip pro vás – pokud už v databázi DDM NMNM vaše děti jsou, registrujte se na tu mailovou adresu, kterou známe. Další práce pak pro vás bude jednodušší! Poté vám na váš email přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem online centru a můžete pokračovat v dalších krocích.

KROK 2 – AKTUALIZACE ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ nebo ZADÁNÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ

Jestliže už k nám některé vaše děti chodily, uvidíte je na úvodní obrazovce v tzv. přehledu účastníků. Prosíme, aktualizujte jejich údaje (adresy, telefony, zdravotní pojišťovnu, školu, informace o zdravotním stavu…) Tip pro vás – jste-li přesvědčeni, že byste zde svoje děti měli vidět a nejsou tu, mohlo se stát, že neznáme vaši aktuální emailovou adresu – v takovém případě systém děti nedokáže k vaší registraci přiřadit. Kontaktujte prosím DDM, abychom to dali do pořádku. Přijměte prosím s pochopením, že budeme potřebovat ověření, že jde skutečně o vaše děti a nemůžeme proto tuto operaci provést telefonicky. Jste-li noví zájemci (nebo máte další děti, které ještě registrované nejsou), kliknutím na tlačítko „nový účastník“ můžete do naší databáze zapsat další osobu.

KROK 3 – VÝBĚR KROUŽKU

Pro přihlášení v menu vyberte položku kroužky. Zobrazí se vám přehled všech kroužků, na které je možné se přihlásit online. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky. Kliknutím na pole s kroužkem se zobrazí detailní informace o něm. Pod těmito informacemi najdete přehled všech účastníků spojených s vaším účtem – stačí pouze kliknout na tlačítko pro přihlášení u některého z nich.

KROK 4 – PŘIHLÁŠKA

Nyní už zadáváte předběžnou přihlášku do kroužku. Vyberte prosím, zda chcete platit na pololetí nebo na celý rok-pokud to sytém nabízí. Dále vyberte, zda bude vaše dítě po skončení kroužku odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti). Vyplňte odpovídající typ školy (případně podle okolností předškolní dítě či nestudující-dospělý). V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které prosím zaktualizujte. Některé jsou povinné, jiné mohou být nepřístupné (nepotřebujeme je). Závisí to na typu školy a věku účastníka a také typu činnosti, na kterou se hlásíte. V dalším kroku vás prosíme o udělení souhlasů
se zpracováním údajů, jsou-li potřebné a také o potvrzení seznámení s podmínkami účasti. Kliknutím na tlačítko „přihlásit“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Během měsíců červenec-srpen (táborový režim) se budeme snažit potvrdit vaše přihlášení do deseti dnů.

Přihláška na zájmový útvar již nebude součástí námi odesílané emailové komunikace, můžete si ji stáhnou v klientském centru.

Přihláška na zájmový útvar bude mít dvě strany, prosíme o podepsání obou dvou částí, druhá strana se věnuje GDPR v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 
Dotazník