Dům dětí a mládeže

PRAVIDLA KROUŽKU

Pravidla platná pro školní rok 2023/2024 v kroužku Skřítkohraní a Šikulkové:

 1. Pravidelných řízených programů (kroužků) MC Lístek se mohou účastnit pouze elektronicky registrované osoby. Přihlašování přes: https://nmnm.iddm.cz/prihlaseni.
 2. Přihlásit se musí dítě i s rodičem, který bude vybraný pravidelný řízený program navštěvovat!! Přítomnost mladšího sourozence (do 12 měsíců) je povinné hlásit vedoucí MC po přijetí dítěte do programu. 
 3. Kočárky parkujte na vyhrazených místech.
 4. Při příchodu na program se zapište do docházkového dokumentu.
 5. Při řízeném programu se naplno věnujte svému dítěti a pomáhejte mu se zvládáním aktivit.
  Vaše vedení je pro dítě nezbytné, učí se od Vás napodobováním.
 6. Po dobu řízené části programu si nepovídejte s ostatními rodiči, hlasitý hovor ruší celou skupinu.
 7. Během řízeného programu neotvírejte skříně s hračkami, nepodporujte jinou hru.
 8. Pokud se Vaše dítě nechce do programu zapojit, máte možnost odejít do vedlejší místnosti.
 9. Svačinky podávejte po skončení řízené části programu.
 10. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Na skříních jsou obrázky hraček, podle nich je prosím narovnejte do poliček. Dohlédněte na děti, aby se chovaly k hračkám a vybavení šetrně. Vzniklou škodu hlaste vedoucí MC.
 11. V zájmu zdraví svých i ostatních dětí nevoďte do centra nemocné děti.
 12. Pokud bude třeba dodržujte aktuální epidemiologická opatření.
 13. Nenechávejte dítě bez dozoru se pohybovat v prostorech kulturního domu.
 14. Z důvodu bezpečnosti a zachování čistoty doprovoďte své dítě na toaletu.
  V centru je možné využít nočník, který je třeba udržovat po použití v čistotě.
 15. Za dítě v plném rozsahu odpovídá jeho doprovod.
 16. Při hrubém porušování pravidel mohou být členové kroužku vykázáni bez náhrady za vstup.
 17. Pokud víte, že již MC nebudete moci navštěvovat, oznamte tuto skutečnost vedoucí MC. Můžeme tak oslovit náhradníky.

V Novém Městě na Moravě 30. 8. 2023

Mgr. Michaela Kuchtová


Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
 • DS: f5skjuu
 • IČ: 70927880