Pravidla MC Lístek

 1. Pravidelných řízených programů Mateřského centra Lístek se mohou účastnit pouze elektronicky registrované osoby. Přihlášku do MC naleznete na stránkách Domu dětí a mládeže. Přihlásit se musí jednotlivě každý člen rodiny, který se bude účastnit programu.

 2. Kočárky parkujte na vyhrazených místech.

 3. Při příchodu na program se zapište do docházkového dokumentu a uhraďte potřebný poplatek.

 4. Při programu se naplno věnujte svému dítěti a pomáhejte mu se zvládáním aktivit. Vaše vedení je pro dítě nezbytné, učí se od Vás napodobováním. Po dobu programu si nepovídejte s ostatními rodiči, hlasitý hovor ruší celou skupinu.

 5. Během řízeného programu neotvírejte skříně s hračkami, nepodporujte jinou hru. Pokud se Vaše dítě nechce do programu zapojit, máte možnost odejít do vedlejší místnosti.

 6. Svačinky podávejte po skončení řízené části programu.

 7. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Na skříních jsou obrázky hraček, podle nich je prosím narovnejte do poliček. Dohlédněte na děti, aby se chovaly k hračkám a vybavení šetrně. Vzniklou škodu hlaste vedoucí MC.

 8. V zájmu zdraví svých i ostatních dětí nevoďte do centra nemocné děti. Dodržujte aktuální epidemiologická opatření.

 9. Nenechávejte dítě bez dozoru se pohybovat v prostorech kulturního domu.

 10. Z důvodu bezpečnosti a zachování čistoty doprovoďte své dítě na toaletu. V centru je možné využít nočník, který je třeba udržovat po použití v čistotě.

 11. Za dítě v plném rozsahu odpovídá jeho doprovod. Při hrubém porušování pravidel mohou být návštěvníci z centra vykázáni bez náhrady vstupného.

 12. Pokud víte, že již MC nebudete moci navštěvovat, oznamte tuto skutečnost vedoucí MC. Můžeme tak oslovit náhradníky, kteří jsou v pořadníku.

Děkujeme Vám za dodržování těchto pravidel a přejeme Vám pěkný den.

Soubory ke stažení

 
Dotazník