Dům dětí a mládeže

PRAVIDLA MC

 • Pravidelných řízených programů (kroužků) MC Lístek se mohou účastnit pouze elektronicky registrované osoby.
 • Přihlásit se můžete přes webové stránky DDM Nové Město na Moravě.
  Přihlásit se musí jednotlivě každý člen rodiny, který se bude účastnit programu.
 • Kočárky parkujte na vyhrazených místech.
 • Při příchodu na program se zapište do docházkového dokumentu.
 • Při programu se naplno věnujte svému dítěti a pomáhejte mu se zvládáním aktivit.
  Vaše vedení je pro dítě nezbytné, učí se od Vás napodobováním.
  Po dobu programu si nepovídejte s ostatními rodiči, hlasitý hovor ruší celou skupinu.
 • Během řízeného programu neotvírejte skříně s hračkami, nepodporujte jinou hru.
 • Pokud se Vaše dítě nechce do programu zapojit, máte možnost odejít do vedlejší místnosti.
 • Svačinky podávejte po skončení řízené části programu.
 • Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky.
  Na skříních jsou obrázky hraček, podle nich je prosím narovnejte do poliček.
  Dohlédněte na děti, aby se chovaly k hračkám a vybavení šetrně. Vzniklou škodu hlaste vedoucí MC.
 • V zájmu zdraví svých i ostatních dětí nevoďte do centra nemocné děti.
 • Pokud bude třeba dodržujte aktuální epidemiologická opatření.
 • Nenechávejte dítě bez dozoru se pohybovat v prostorech kulturního domu.
 • Z důvodu bezpečnosti a zachování čistoty doprovoďte své dítě na toaletu.
  V centru je možné využít nočník, který je třeba udržovat po použití v čistotě.
 • Za dítě v plném rozsahu odpovídá jeho doprovod.
 • Při hrubém porušování pravidel mohou být návštěvníci z centra vykázáni bez náhrady za vstup.
 • Pokud víte, že již MC nebudete moci navštěvovat, oznamte tuto skutečnost vedoucí MC. Můžeme tak oslovit náhradníky.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
 • DS: f5skjuu
 • IČ: 70927880