Dům dětí a mládeže

Výtvarné kroužky

KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI

Přihláška do kroužku

Do kroužku se hlásí dítě i zákonný zástupce, který dítě doprovází do kroužku.
Kroužek je určen pro děti a jejich rodiče, kteří jim budou při jejich tvorbě nápomocni. Společně budou poznávat co všechno se dá z hlíny vymodelovat. Vyzkouší si různé techniky, malbu engobami. Práce s hlínou pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, spolupráci, samostatnost a sebedůvěru. Není nutné mít zkušenosti s hlínou, stačí mít chuť tvořit.

 • Věk: od 3 let věku dítěte (Nutné hlásit dítě i s doprovodem)
 • Vede: Alena Sobotková
 • Cena: 1 200,- Kč
 • Termín: Úterý – 16:45 – 17:45, Keramická dílna DDM

______________________________________________________________________

KERAMIKA S ALČOU

Přihláška do kroužku

Keramika je zaměřena na individuální přístup ke každému dítěti. Děti si zde rozvíjí nejen zručnost a dovednost, ale i vlastní fantazii. Je důležité, aby měly radost z tvorby. Seznámí se s různými druhy hlín, technikami zpracování keramických výrobků a upravování výrobků v kombinaci s novými materiály, sklem. Budeme hledat inspiraci v přírodě, tradicích i novinkách.

 • Věk: 8 – 15 let
 • Vede: Alena Sobotková
 • Cena: 1 200,- Kč
 • Termín: Úterý – 15:30 – 16:30, Keramická dílna DDM

______________________________________________________________________

KERAMIKA SE ZUZKOU

Přihláška do kroužku

Keramika je zaměřena na individuální přístup ke každému dítěti. Děti si zde rozvíjí nejen zručnost a dovednost, ale vlastní fantazii. Je důležité, aby měly radost z tvorby. Seznámí se s různými druhy hlín, technikami zpracování keramických výrobků a upravování výrobků v kombinaci s novými materiály, sklem. Budeme hledat inspiraci v přírodě, tradicích i novinkách.

 • Věk: 6 – 7 let
 • Vede: Zuzana Petrová
 • Cena: 1 200,- Kč
 • Termín: Pondělí – 13:00 – 14:00, Keramická dílna DDM

______________________________________________________________________

NETRADIČKY

Přihláška do kroužku

Děti si vyzkouší spoustu zajímavých a netradičních výtvarných a pracovních technik. Budeme se inspirovat okolním světem, novými trendy i hity. Pracovat budeme s textilem, papírem, dřevem, sklem a keramikou, zejména při výrobě šperků, dekoračních a užitkových předmětů. Drobné dárky vytvoříme z korálků, zrcátek a filcu, využijeme i odpadový materiál jako je plast a papír.

 • Věk: 8 – 11 let
 • Vede: Zuzana Petrová
 • Cena: 1 200,
 • Termíny: 
 • 1. skupina: Úterý – 13:45 – 15:15, Keramická dílna DDM
 • 2. skupina: Čtvrtek – 13:45 – 15:15, Keramická dílna DDM

______________________________________________________________________

TVOŘÍNEK 

Přihláška do kroužku

V kroužku vedeme děti k osvojování si potřebných pracovních návyků v činnostech s různorodými materiály. Podporujeme rozvoj představivosti a kreativity. Povzbuzujeme děti k odvaze vyzkoušet si různé výtvarné a pracovní techniky od nejjednodušších po složitější. Vybíráme zajímavá témata, děti se na návrzích samy aktivně podílejí. Zabýváme se prací s papírem, textilem, barvami, keramikou, přírodním i odpadním materiálem a dalšími alternativami. Na konci každé hodiny si uděláme čas na pár krátkých her.

 • Věk: 5 – 7 let
 • Vede: Zuzana Petrová
 • Cena: 1 000,- Kč 
 • Termíny: 
 • 1. skupina – Pondělí – 15:00 – 16:00, Keramická dílna DDM
 • 2. skupina – Středa – 15:00 – 16:00, Keramická dílna DDM

 

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
 • DS: f5skjuu
 • IČ: 70927880