Výtvarné kroužky

Přihlášení do kroužků na školní rok 2021/2022 je možné od 25.8.2021.

______________________________________________________________________

KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI

Přihláška do kroužku

Kroužek je určen pro děti a jejich rodiče, kteří jim budou při jejich tvorbě nápomocni. Společně budou poznávat co všechno se dá z hlíny vymodelovat. Vyzkouší si různé techniky, malbu engobami. Práce s hlínou pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, spolupráci, samostatnost a sebedůvěru. Není nutné mít zkušenosti s hlínou, stačí mít chuť tvořit.

 • pro děti a rodiče od 4 let
 • vede: Alena Sobotková
 • úterý, 17:00-18:00, keramická dílna
 • 1 000,- Kč
 • kroužek bude 1x za 14 dní

______________________________________________________________________

KERAMIKA S ALČOU

Přihláška do kroužku

Keramika je zaměřena na individuální přístup ke každému dítěti. Děti si zde rozvíjí nejen zručnost a dovednost, ale vlastní fantazii. Je důležité, aby měli radost
z tvorby. Seznámí se z různými druhy hlín, technikami zpracování keramických výrobků a upravování výrobků v kombinaci s novými materiály, sklem. Budeme hledat inspiraci v přírodě, tradicích i novinkách. Novinkou bude práce s porcelánovou hmotou, odlévání do formy.

 • pro děti a mládež 7-15 let
 • vede: Alena Sobotková
 • úterý 14:00 – 15:15 mladší, 15:30- 16:45 starší, keramická dílna
 • 1 200,- Kč

______________________________________________________________________

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY

Přihláška do kroužku

Děti si vyzkouší spoustu zajímavých a netradičních výtvarných a pracovních technik. Budeme se inspirovat okolním světem, novými trendy i hity. Pracovat budeme
s textilem, papírem, dřevem, sklem a keramikou, zejména při výrobě šperků, dekoračních a užitkových předmětů. Drobné dárky vytvoříme z korálků, zrcátek a filcu, využijeme i odpadový materiál jako je plast a papír.

 • pro děti a mládež 8-15 let
 • vede: Zuzana Petrová
 • úterý, čtvrtek – 13:45 – 15:00, keramická dílna
 • 1 000,- Kč

______________________________________________________________________

TVOŘÍNEK 

Přihláška do kroužku

V kroužku vedeme děti k osvojování si potřebných pracovních návyků v činnostech s různorodými materiály. Podporujeme rozvoj představivosti a kreativity. Povzbuzujeme děti k odvaze vyzkoušet si různé výtvarné a pracovní techniky od nejjednodušších po složitější. Vybíráme zajímavá témata, děti se na návrzích samy aktivně podílejí. Zabýváme se prací s papírem, textilem, barvami, keramikou, přírodním i odpadním materiálem a dalšími alternativami. Každá hodina je motivována písničkou, pohádkou nebo říkadlem podle příslušného tématu.

 • pro děti ve věku 5-7 let
 • vede: Zuzana Petrová
 • pondělí, středa 15:00-15:45,  středa – 16:00 – 16:45, kulturní dům – ker. dílna
 • 800,- Kč

 

 
Dotazník