Výtvarné kroužky

Přihlášení do kroužků na školní rok 2019/2020 bude možné od 1.9. 2019

_________________________________________________________________

KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI

Přihláška do kroužku

 • Pro děti a rodiče od 4 let
 • Vede: Alena Sobotková
 • 1 000,-
 • Kroužek bude 1×14 dní

_________________________________________________________________

KERAMIKA S …

Přihláška do kroužku

Keramika je zaměřena na individuální přístup ke každému dítěti. Děti si zde rozvíjí nejen zručnost a dovednost, ale vlastní fantazii. Je důležité, aby měli radost z tvorby. Seznámí se z různými druhy hlín ,technikami zpracování keramických výrobků a upravování výrobků v kombinaci s novými materiály, sklem. Budeme hledat inspiraci v přírodě, tradicích i novinkách. Novinkou bude práce s porcelánovou hmotou, odlévání do formy.

 • Pro děti a mládež od 7 let.
 • Vede: Alena Sobotková
 • 1 200,-

____________________________________________________________________

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY

Přihláška do kroužku

Děti si vyzkouší spoustu zajímavých a netradičních výtvarných a pracovních technik. Budeme se inspirovat okolním světem, novými trendy i hity. Pracovat budeme s textilem, papírem, dřevem, sklem a keramikou, zejména při výrobě šperků, dekoračních a užitkových předmětů. Drobné dárky vytvoříme z korálků, zrcátek a filcu, využijeme i odpadový materiál jako je plast a papír.

 • Pro děti a mládež od 8 let.
 • Vede Leona Marcinko
 •  1 000,-

____________________________________________________________________

TVOŘÍNEK 

Přihláška do kroužku

V kroužku vedeme děti k osvojování si potřebných pracovních návyků v činnostech s různorodými materiály. Podporujeme rozvoj představivosti a kreativity. Povzbuzujeme děti k odvaze vyzkoušet si různé výtvarné a pracovní techniky od nejjednodušších po složitější. Vybíráme zajímavá témata, děti se na návrzích samy aktivně podílejí. Zabýváme se prací s papírem, textilem, barvami, keramikou, přírodním i odpadním materiálem a dalšími alternativami. Každá hodina je motivována písničkou, pohádkou nebo říkadlem podle příslušného tématu.

 • pro děti 4-7 let
 • Vede Leona Marcinko 
 • 800,-