Dům dětí a mládeže

Administrativa

JAK SE PŘIHLÁSIT NA TÁBOR?

POVINNÉ DOKUMENTY – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

  • Prohlášení o bezinfekčnosti – podpis zákonného zástupce nesmí být starší více jak jeden den. Formulář bude k dispozici k vyplnění první den při příchodu na tábor.
  • Průkazku zdravotní pojišťovny dítěte – při příchodu na tábor předkládejte kopii průkazky.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880
  • Bankovní účet: 107-1659870287/0100