Dům dětí a mládeže

Ostatní kroužky + Mateřské centrum

FIRE SHOW & LIGHT SHOW

Přihláška do kroužku

V kroužku se budeme společně učit od základních prvků fire show až po pokročilé prvky. Fire show je i o pohybu a naučíme se, jak se s daným náčiním efektivně pohybovat.
 • Věk: 8 – 18 let
 • Vede: Matyáš Kotinský
 • Cena: 1 000,- Kč 
 • Termín: Pondělí, 17:00 – 18:00 hod., tělocvična 2. ZŠ.
_______________________________________________________________________________

VŠESTRANNÝ KROUŽEK OD 3 LET

Přihláška do kroužku

Tento kroužek je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj. Na děti čekají například hry, soutěže, překážkové dráhy, říkanky s pohybem nebo tanec.

 • Věk: 3 – 4 roky
 • Vede: Michaela Křivánková
 • Cena: 1 000,- Kč
 • Termín: Úterý, 16:00 – 17:00, Mateřské centrum

_______________________________________________________________________________

KOUZELNÁ VAŘEČKA

Přihláška do kroužku

Společně se naučíme připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Vyzkoušíme teplou i studenou kuchyni.
Seznámíme se s bezpečným používáním kuchyňských nástrojů, naučíme se pracovat s receptem a pochopit pracovní postup.

 • Věk: 8 – 15 let
 • Vede: Klára Smrčková
 • Cena: 900,- Kč, cena kroužku nezahrnuje cenu potravin. 
 • Termín: Středa 15:00 – 16:00, kuchyňky 2. ZŠ

_______________________________________________________________________________

LEGOROBOTIKA

Přihláška do kroužku

 • Věk: 8 – 18 let
 • Vede: Sebastian Suchý
 • Cena: 1 200,- Kč 
 • Termín: První skupina – Pátek 16:00 – 17:00 hod.

                      Druhá skupina –  Pátek 17:00 -18:00 hod.

                      Třetí skupina – Sobota 14:00 -15:00 hod.

Rozdělení do skupin dle dohody s lektorem.

_______________________________________________________________________________

 

MATEŘSKÉ CENTRUM LÍSTEK – ŠIKULKOVÉ

Přihláška do MC

(pro rodinné příslušníky a děti od 24 měsíců)

Kroužek je určen pro rodiče s dítětem od 24 měsíců. Cílem kroužku je podporovat rozvoj jemné motoriky, pozornosti, spolupráce a návyků vhodných pro vstup do mateřské školky. Jednotlivé programy přizpůsobujeme vytvořené skupině a zahrnují vnitřní i venkovní aktivity (např. hra na Orffovy nástroje, zpěv, říkanky s pohybem, aktivity u stolečku a v keramické dílně, pohybové hry, překážkové dráhy, vyprávění pohádek, jednorázové akce…). V centru podporujeme také české tradice. Členům nabízíme akce pořádané MC Lístek i DDM (např. Veselá želvička – plavání rodičů s dětmi, besedy s odborníky, Bazárek, Den dětí …)..

Programů se může účastnit sourozenec, který nespadá do věkové skupiny Šikulků (sourozenec mladší 12 měsíců). Potřebné je tuto skutečnost konzultovat s vedoucí centra. Přihlásit do systému DDM se musí dítě i s rodičem, který bude pravidelný řízený program navštěvovat!! Přítomnost mladšího sourozence (mladší 12 měsíců) je povinné hlásit vedoucí MC po přijetí dítěte do programu.

Věková hranice: od 2 let do 3,99 věku dítěte

Cena (dítě 2 – 3,99 let): 600 Kč/pololetí

Cena (doprovod): 0 Kč 

Cena (sourozenec mladší 12 měsíců): 0 Kč

Vede: Michaela Kuchtová

Den kroužku: pondělí

_______________________________________________________________________________

MATEŘSKÉ CENTRUM LÍSTEK – SKŘÍTKOHRANÍ

Přihláška do MC

(pro rodinné příslušníky a děti od 15 do 24 měsíců)

Kroužek je určen pro rodiče s dítětem od 15 do 24 měsíců. Jednotlivé programy přizpůsobujeme vytvořené skupině a zahrnují vnitřní i venkovní aktivity (např. hra na Orffovy nástroje, aktivity u stolečku, vyprávění pohádek, jednoduché hry a překážkové dráhy, jednorázové akce …). V centru podporujeme také české tradice. Členům nabízíme akce pořádané MC Lístek i DDM (např. Veselá želvička – plavání rodičů s dětmi, besedy s odborníky, Bazárek, Den dětí, …).

Programů se může účastnit sourozenec, který nespadá do věkové skupiny Skřítkohraní (mladší 12 měsíců). Nutností je tuto skutečnost konzultovat s vedoucí centra.

Přihlásit se musí všichni rodinní příslušníci, kteří se účastní pravidelných programu (rodiče i děti).

Věková hranice:  od 15 měsíců až 2 roky věku dítěte

Cena (dítě nad 15 měsíců): 600,- Kč/pololetí

Cena (doprovod): 0 Kč

Cena (sourozenec mladší 12 měsíců): 0 Kč

Vede: Michaela Kuchtová

Den kroužku: středa

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
 • DS: f5skjuu
 • IČ: 70927880