Dům dětí a mládeže

Čarodějnická orientační stezka – zhodnocení

/ Blanka Bartoňová

Čarodějnická orientační stezka s tajenkou … Letošní „Čarodějnice“ pojal Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě vlivem koronavirové situace zcela netradičně. Vzhledem k aktuálním …

Čarodějnická orientační stezka – zhodnocení

Čarodějnická orientační stezka s tajenkou …

Letošní „Čarodějnice“ pojal Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě vlivem koronavirové situace zcela netradičně. Vzhledem k aktuálním protiepidemiologickým opatřením  proběhlo čarodějnické veselí v pátek 30.4.2021 formou sportovní orientační stezky.

Na startu si účastníci stezky vyzvedli soutěžní kartu, pro kterou si museli dojít k čarodějnici do její chýše. Poté měli možnost projít si čarodějný okruh, který se sestával z 12-ti stanovišť v okolí městské části Koruna. Na každém stanovišti si účastníci označili kartu, aby bylo patrné, že všemi stanovišti prošli. Na kartě byla také napsaná čarodějná báseň společně s tajenkou, kterou se snažili děti i rodiče vyluštit odpovídáním na otázky na jednotlivých stanovištích.

Po zdolání celé stezky se soutěžící vraceli i s vyplněnou soutěžní kartou zpět do čarodějnické chýše, kde soutěžní kartu vhodili do schránky a dostali odměnu za absolvování celé stezky. V tento magický den bylo krásné počasí a celá akce se těšila hojné účasti návštěvníků, kteří přicházeli s dobrou náladou v čarodějnických hábech a kloboucích.

Ze všech zúčastněných čarodějů a čarodějek bylo vylosováno 25 výherců, kteří obdrželi cenu.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na setkání při dalších akcích!

Tým DDM

 

 

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880