Dům dětí a mládeže

Dočasné uzavření zájmových útvarů

/ Blanka Bartoňová

Usnesením Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 2.listopadu 2020 od 00:00 hod. …

Dočasné uzavření zájmových útvarů

Usnesením Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 2.listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20.listopadu 2020 do 23:59 hod. omezuje provoz středisek volného času a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Hodiny, které nebudou v důsledku pandemické situace odučeny, budeme poměrnou částí úplaty za vzdělávání vracet. Výuka bude zahájena dle aktuálního nařízení vlády a KHS Kraje Vysočina. 

Doporučujeme Vám v následujících dnech pravidelně sledovat webové stránky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, p.o.

DDM NMNM

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880