DDM Nové Město na Moravě: vyjádření k vývoji současné epidemiologické situace

Blanka Bartoňová  Sdílet článek na nebo

Vyjádření k aktuální situaci v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19Na základě společného jednání ředitelů příspěvkových organizací města Nového Města na Moravě …

DDM Nové Město na Moravě: vyjádření k vývoji současné epidemiologické situace

Vyjádření k aktuální situaci v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19Na základě společného jednání ředitelů příspěvkových organizací města Nového Města na Moravě dne 11.3.2020 sdělujeme, že informace o aktuální situaci v jednotlivých organizacích (základních a mateřských školách, základní umělecké škole, domu dětí a mládeže, sociálních službách a kulturních zařízeních) budou průběžně sdělovány na webových stránkách jednotlivých organizací.
Dle dalšího vývoje a pokynů nadřízených orgánů budou v pátek 13.3.2020 připraveny řediteli jednotlivých organizací podrobnější informace k aktuální situaci.
Děkujeme za Vaše pochopení, trpělivost a vstřícnost.