Informační dny DDM

Roman Žák  Sdílet článek na nebo

Informační dny se budou konat 11. a 12. září 2017 od 15:00 do 18:00 v kulturním domě, místnost K1. Získáte zde konkrétní informace. V rámci …

Informační dny DDM

Informační dny se budou konat 11. a 12. září 2017 od 15:00 do 18:00 v kulturním domě, místnost K1. Získáte zde konkrétní informace. V rámci informačních dnů si noví zájemci o hudební zájmové útvary mohou vyzkoušet hru na jednotlivé hudební nástroje.

Přítomni budou tito pedagogové:

 • Alena Sobotková
 • Leona Marcinko
 • Roman Žák
 • Alena Klimešová
 • Alan Koller
 • Lucie Jakubcová
 • Markéta Kamarádová

Další informace o kroužcích:

 • Zájmové útvary jsou v souladu s vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Zájmové útvary probíhají od 1.10. 2017 do 30.5. 2018, vyjma školních prázdnin a státních svátků, pokud není uvedeno jinak.
 • Přihlásit se můžete online na webu DDM. Pokud již jste registrovaní, stačí se přihlásit do přihláškového systému DDM (https://nmnm.iddm.cz/). Nechodí-li Vaše dítě na žádný kroužek DDM, musíte se nejprve zaregistrovat do našeho nového systému – postup najdete na našem webu ZDE.
 • Platba za zájmový útvar musí být provedena nejpozději do 31.10.2017 bankovním převodem. V případě nezaplacení bude dítě automaticky vyloučeno. Zájmový útvar je možno navštívit 1 x zdarma – jedná se o úvodní hodinu.
 • Při předčasném ukončení docházky dítěte do zájmového útvaru musí být ukončení písemně sepsáno s podpisem zákonného zástupce.
 • Veškeré změny je zákonný zástupce povinen nahlásit do 3 pracovních dnů.
 • V případě porušení řádu DDM ( účastníci se s řádem seznámí při první hodině účasti na zájmovém útvaru) bude dítě vyloučeno z činností DDM bez možnosti vrácení úhrady zápisného.