Dům dětí a mládeže

Karneval – foto a videoohlédnutí

/ Roman Žák

Dům dětí a mládeže děkuje panu Kvíčalovi za foto a panu Balvínovi za videodokumentaci akce.

Karneval – foto a videoohlédnutí

Dům dětí a mládeže děkuje panu Kvíčalovi za foto a panu Balvínovi za videodokumentaci akce.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880