Keramika pro školy

KROUŽEK KERAMIKY PRO ŠKOLY

Třída,
škola

1.A
I.ZŠ

1.B
I.ZŠ

2.A
I.ZŠ

2.B
I.ZŠ

3.A, 3.B
I.ZŠ

1.A, 1.B, 2.A
II.ZŠ

2.B, 3.A
II.ZŠ

3.B
II.ZŠ

Termíny
v měsíci 

___


11:45-12:45


12:45-13:45

19.10.2020 
12:45-13:45

26.10.2020
11:45-12:45

____

UPOZORNĚNÍ: Termíny u ostatních tříd budou doplněny dle počtu přihlášených dětí a dle epidemiologické situace (viz nařízení KHS) – sledujte naše www stránky.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, p.o. Vám i v letošním roce nabízí kroužek keramiky, konat se bude 1x měsíčně od října do května. Přihlásit na kroužek je možné pouze online. Pokud již jste registrovaní, stačí se přihlásit do přihláškového systému DDM (https://nmnm.iddm.cz/), kliknout na příslušný kroužek a přihlásit účastníka (dítě). Nechodí-li Vaše dítě na žádný kroužek DDM, musíte se nejprve zaregistrovat do našeho nového systému – instrukce najdete na internetových stránkách DDM …

  • Termíny jsou uvedeny v horní tabulce, na další měsíce budou aktualizovány k 25. dni předešlého měsíce. Prosíme rodiče, aby sledovali aktuální změny…
  • Jeden 60-ti minutový vstup = 50,- Kč. Za školní rok bude celkem 8 vstupů. Celkem tedy 400,- Kč. Nově prosíme uhradit celou částku na školní rok bankovním převodem.

  • Před vstupem do první hodiny musí být dítě přihlášeno v přihlašovacím systému, jinak se kroužku nemůže zúčastnit.
  • Dítě si na hodinu keramiky nosí pracovní oděv (staré tričko, zástěru…)

  • Pedagog keramiky si převezme děti od paní učitelky z družiny (nebo dle domluvy)
    a po skončení hodiny je opět předá paní učitelce. Děti, které budou po keramice sami odcházet domů, přinesou podepsaný souhlas rodičů.

  • Pokud děti nebudou respektovat pravidla, se kterými je seznámí pedagog keramiky na první hodině nebo bude jejich chování narušovat průběh hodiny, budeme o této skutečnosti informovat zákonného zástupce a následně budou tito jedinci vyřazeni z kroužku.

  • Vedoucí kroužku: Bc. Zuzana Petrová, tel. 777 822 612, email: zuzka.petrova@centrum.cz

Těšíme se na všechny malé keramiky a keramičky!