Keramika pro školy

KROUŽEK KERAMIKY PRO ŠKOLY

Třída,
škola

1.A, 2.A
I. ZŠ

1.B
I. ZŠ

2.B
I. ZŠ

3.A, B
I. ZŠ

1.A, B; 2.A
II. ZŠ

3.A, B
II. ZŠ

Termíny
v měsíci BŘEZNU

ZRUŠENO

 

ZRUŠENO

 

ZRUŠENO

 

ZRUŠENO

4.3.2020
11,45 – 12,45

3.3.2020
12,45 – 13,45

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, p.o. Vám i v letošním roce nabízí kroužek keramiky, konat se bude 1x měsíčně od října do května. Přihlásit na kroužek je možné pouze online. Pokud již jste registrovaní, stačí se přihlásit do přihláškového systému DDM (https://nmnm.iddm.cz/), kliknout na příslušný kroužek  a přihlásit účastníka (dítě). Nechodí-li Vaše dítě na žádný kroužek DDM, musíte se nejprve zaregistrovat do našeho nového systému – instrukce najdete na internetových stránkách DDM…

 • Termíny jsou uvedeny v horní tabulce, na další měsíce budou aktualizovány k 25.dni předešlého měsíce. Prosíme rodiče, aby sledovali aktuální změny…
 • Jeden 60-ti minutový vstup = 50,- Kč. Děti částku uhradí HOTOVĚ v den realizace kroužku. PROSÍME, NEPLAŤTE ČÁSTKU PŘEVODEM NA ÚČET! (Přihlašovací systém je sice nastaven tak, že hlásí „dlužnou částku“, v případě Keramiky pro školy je to ale irelevantní informace.) Děti, které opakovaně nezaplatí (v den realizace kroužku), nebudou moci již dále kroužek keramiky navštěvovat.

 • Dítě si na hodinu keramiky nosí pracovní oděv (staré tričko, zástěru…).

 • Pedagog keramiky si převezme děti od paní učitelky z družiny (nebo dle domluvy)
  a po skončení hodiny je opět předá paní učitelce. Děti, které budou po keramice sami odcházet domů, přinesou podepsaný souhlas rodičů.

 • Pokud děti nebudou respektovat pravidla, se kterými je seznámí pedagog keramiky na první hodině nebo bude jejich chování narušovat průběh hodiny, budeme o této skutečnosti informovat zákonného zástupce a následně budou tito jedinci vyřazeni
  z kroužku.

 • Kontaktní osoba: Zora Janebová – 606 056 225, email: ddm.asistent@nmnm.cz
 • Vedoucí kroužku: Leona Marcinko, Ing. Blanka Bartoňová