Dům dětí a mládeže

Kroužky DDM 18.11.

/ Roman Žák

V pátek 18.11. probíhají kroužky dle rozvrhu. DDM

Kroužky DDM 18.11.

V pátek 18.11. probíhají kroužky dle rozvrhu.

DDM

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880