Dům dětí a mládeže

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2022/2023

/ Roman Žák

Přihlašování do zájmových útvarů pro školní rok 2022/2023 bude spuštěno 31. 8. 2022 v 5:00. Přihlásit se můžete ZDE: Pokud jste již registrovaní, stačí se …

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2022/2023
  • Přihlašování do zájmových útvarů pro školní rok 2022/2023 bude spuštěno 31. 8. 2022 v 5:00.
  • Přihlásit se můžete ZDE:
  • Pokud jste již registrovaní, stačí se přihlásit do přihláškového systému DDM. Nechodí-li Vaše dítě na žádný zájmový útvar DDM, musíte se nejprve zaregistrovat. Děti a mládež do 18-ti let musí zaregistrovat a přihlásit zákonný zástupce. Při přihlášení respektujte prosím věkovou hranici pro daný zájmový útvar.
  • Zájmové útvary probíhají od října 2022 do května 2023, vyjma školních prázdnin a státních svátků, pokud není uvedeno jinak.
  • Platba za zájmový útvar musí být provedena nejpozději do 31. 10. 2022 bankovním převodem. Platební údaje Vám dojdou po přihlášení na e-mail. Pokud Vaše dítě vlastní Novoměstskou kartu, můžete uplatnit slevu – při přihlašování dítěte na zájmový útvar vepište kód karty do kolonky – předpis platby / slevový kód.
  • Při předčasném ukončení docházky dítěte do zájmového útvaru musí být ukončení písemně sepsáno s podpisem zákonného zástupce. Dokument (odhlášku) najdete na internetových stránkách DDM. Veškeré změny je zákonný zástupce povinen nahlásit do 3 pracovních dnů.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880
  • Bankovní účet: 107-1659870287/0100