Dům dětí a mládeže

Novoměstský rodák 2017

/ Roman Žák

Dne 9. května pořádal Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě kulturně-historickou soutěž pro žáky 6.tříd pod názvem Novoměstský rodák. Přes nepříznivé počasí se všichni „šesťáci“ …

Novoměstský rodák 2017

Dne 9. května pořádal Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě kulturně-historickou soutěž pro žáky 6.tříd pod názvem Novoměstský rodák.

Přes nepříznivé počasí se všichni „šesťáci“ sešli před osmou hodinou ranní na nádvoří Horácké galerie, kde je přivítaly historické i současné osobnosti Nového Města. Úvodní slovo současného pana starosty Michala Šmardy povzbudilo všechny soutěžící a ti se poté rozešli na určitá stanoviště.

Každé stanoviště se neslo v jiném duchu. V novoměstském muzeu mohli soutěžící vzít přímo do rukou nejrůznější historické předměty a prozkoumat jejich pravý účel. V Horácké galerii poznávali konkrétní osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do historie Nového Města a také si mohli otestovat svoje znalosti o Novém Městě a jeho blízkém okolí. Na pohybovém stanovišti soutěžící hledali přímo v terénu odpovědi na konkrétní otázky typu: kolik má sv. František okolo sebe rybiček na sgrafitu, které zdobí kostel sv. Kunhtuty, apod. Jedno ze stanovišť však nebylo přímo soutěžní, ale kladlo si za cíl ukázat šesťákům různé střípky a zajímavosti z historie.

Velmi děkujeme panu starostovi za úvodní slovo k soutěži, také Horáckému muzeu, především paní Hradilové a paní Kučerové za půjčení předmětů a obsluhu stanoviště. Horácké galerii děkujeme za půjčení prostor, panu Haluzovi a paní Kulkové děkujeme za převtělení se do historických osobností. Paní Benediktové děkujme za přípravu a realizaci stanoviště střípky z historie. Děkujeme i studentkám gymnázia za roli průvodkyň během soutěže.

Děkujeme také samotným soutěžícím a jejich pedagogickému doprovodu za bezproblémovou účast v soutěži a panu Kvíčalovi za fotodokumentaci.

Novoměstský rodák 2017 – výsledky
  Historické předměty Najdi a odpověz Historické osobnosti Znalosti Celkem  
I. ZŠ 6.A 165 45 100 255 565 bodů 2. MÍSTO
I. ZŠ 6.B 160 45 100 245 550 bodů 3. MÍSTO
I. ZŠ 6.C 170 50 100 290 610 bodů 1. MÍSTO
II. ZŠ 6.A 165 45 100 215 525 bodů 5. MÍSTO
II. ZŠ 6.B 140 45 100 255 540 bodů 4. MÍSTO

Gratulujeme výhercům soutěže, třídě 6.C z I.ZŠ, která prošla soutěží s plným počtem bodového hodnocení.

DDM NMNM

 

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880