Dům dětí a mládeže

Novoměstský rodák – ohlédnutí

/ Roman Žák

Dne 19. května pořádal Dům dětí a mládeže kulturně-historickou soutěž Novoměstský rodák. Soutěž byla určena pro žáky 6. tříd a pro studenty Gymnázia. Všichni účastníci …

Novoměstský rodák – ohlédnutí

Dne 19. května pořádal Dům dětí a mládeže kulturně-historickou soutěž Novoměstský rodák. Soutěž byla určena pro žáky 6. tříd a pro studenty Gymnázia.

Všichni účastníci a pořadatelé se sešli na osmou hodinu ranní na nádvoří Horácké galerie. Po vysvětlení základních informací dostaly jednotlivé třídy své průvodce a mohly se rozejít na jednotlivá stanoviště. Každé stanoviště bylo trošku jiné, ale přesto měla něco společného. A to je Nové Město na Moravě, jeho historie, současnost a blízké okolí.

V Horáckém muzeu mohli soutěžící vzít přímo do rukou nejrůznější historické předměty a prozkoumat jejich pravý účel. Měli také možnost prohlédnout si  aktuální výstavu. Druhé stanoviště bylo na Radnici, kde se účastníci v rámci „roku Lyžaře“ seznámili s historií běžeckého lyžování na Novoměstsku. Ukryté otázky v Arboretu prověřily znalosti soutěžících z historie a současnosti. Další stanoviště bylo vně a okolo kostela Sv. Kunhuty, nejstarší budova ukázala všem svou vnitřní i vnější krásu. Poslední dvě zastavení byly umístěny v Horácké galerii, kde soutěžící v podzemí poznávali historické fotografie. V podkroví Horácké galerie na ně čekaly dvě historické osobnosti, jejichž identitu museli pomocí otázek uhodnout.

Soutěž byla velmi vyrovnaná a nejvíce bodů získala 6.A ze ZŠ Leandra Čecha.

Moc děkujeme všem průvodcům z řad studentů SOŠ Nové Město na Moravě a žáků 9. tříd Leandra Čecha. Veliké poděkování patří Horácké galerii, Horáckému muzeu a Katolické farnosti nejen za půjčení prostor, ale také všem zaměstnancům za přípravu a aktivní účast v rámci pořadatelství.

Děkujeme také samotným soutěžícím za dobrou týmovou práci a projevené znalosti a jejich pedagogickému doprovodu za účast v soutěži. Také děkujeme panu Kvíčalovi za fotodokumentaci.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880