Dům dětí a mládeže

Pololetní prázdniny

/ Roman Žák

Dovolujeme si upozornit rodiče a děti, že v době pololetních prázdnin – 4. února – nebudou probíhat žádné kroužky, pokud není domluveno jinak.

Pololetní prázdniny

Dovolujeme si upozornit rodiče a děti, že v době pololetních prázdnin – 4. února – nebudou probíhat žádné kroužky, pokud není domluveno jinak.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880