Dům dětí a mládeže

Příměstské tábory 2020 – obsazeno

/ Blanka Bartoňová

Dům dětí a mládeže se řídí hygienicko – protiepidemickým opatřeními stanovenými pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020, které byly projednány zástupci České rady dětí …

Příměstské tábory 2020 – obsazeno

Dům dětí a mládeže se řídí hygienicko – protiepidemickým opatřeními stanovenými pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020, které byly projednány zástupci České rady dětí a mládeže a Sdružením pracovníků DDM s ministerstvem zdravotnictví:

• účastník před prvním vstupem na příměstský tábor doloží čestné prohlášení (viz příloha), toto potvrzení musí doložit i všechny osoby účastnící se tábora, tzn. i pedagogové i asistenti pedagoga
• každý den konání tábora pedagog při příchodu na tábor dětem změří teplotu bezkontaktním teploměrem
• v případě zjištění onemocnění Covid- 19 je okamžitě příměstský tábor zrušen a ředitel informuje zřizovatele a příslušnou hygienickou stanici
• účastníci využívají prostory domu dětí a mládeže v kulturním domě, pro DDM je připraven prostor v přízemí kulturního domu, výtvarná dílna, sál, přísálí, gobelín a toalety pouze pro DDM v přízemí
• účastník přichází v 8:00 hodin – je předán rodiči pedagogovi při vstupu do kulturního domu – zadní vchod a odchází po skončení programu v 15:30 hodin ( pokud není dohodnuto jinak)
• strava – dítě si nosí vlastní svačinu a oběd, pití na celý den ve vlastní nádobě
• oblečení – dítě má vhodný oděv a obuv dle požadavků tábora

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880