Dům dětí a mládeže

Příměstský tábor pro nejmenší „ Honba za pokladem lesních skřítků” – fotoohlédnutí

/ Zuzana Petrová

Ve dnech od 7. 7. do 9. 7. a 11. 7. do 13. 7. 2021 se uskutečnily dva běhy příměstského tábora pro nejmenší s názvem …

Příměstský tábor pro nejmenší „ Honba za pokladem lesních skřítků” – fotoohlédnutí

Ve dnech od 7. 7. do 9. 7. a 11. 7. do 13. 7. 2021 se uskutečnily dva běhy příměstského tábora pro nejmenší s názvem Honba za pokladem lesních skřítků”.

První táborový den na děti čekalo seznámení s nejznámějšími druhy skřítků, kteří u nás žijí. Naši nejmenší se seznámili s životem skřítka domácího, skřítka Permoníka a skřítka lesního.

Od prvního dne také děti plnily celou řadu úkolů v lese Ochoza, které jim skřítkové schovávali po lese. Děti každý den hledaly ukrytý pergamen s úkoly. Jedním z hlavních úkolů bylo například postavit skřítkům domečky, naučit se a zarecitovat zaklínadlo či poznat lesní flóru a faunu. Společně jsme také vyráběli z přírodnin a keramické hlíny. Děti se na táboře seznámily s novými kamarády a užily si společně mnoho her a zábavy. Do programu byla také zařazena ochrana přírody a lesa.

Poslední táborový den čekalo na děti hledání pokladu. Po splnění úkolů dostaly děti nápovědu, kde hledat poklad. Všechny děti si nakonec našly vlastní balíček a společně se těšily z dobrot, které od skřítků dostaly.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880