Dům dětí a mládeže

Provoz DDM od 1. června 2021, vratky kroužky

/ Blanka Bartoňová

Vážení rodiče, milé děti, od 4.1.2021 byl Dům dětí a mládeže uzavřen pro prezenční formu kroužků, nyní již připravujeme prázdninové aktivity. V příloze najdete aktuální …

Provoz DDM od 1. června 2021, vratky kroužky

Vážení rodiče, milé děti,

od 4.1.2021 byl Dům dětí a mládeže uzavřen pro prezenční formu kroužků, nyní již připravujeme prázdninové aktivity. V příloze najdete aktuální znění informací k provozu školských zařízení platných od 1.6.2021.
Na našich webových stránkách (https://ddm.nmnm.cz/) také sledujte momentální protiepidemická opatření týkající se příměstských táborů – v současnosti je stanoveno, že účastník doloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o provedeném testování na přítomnost koronaviru. Provozní podmínky se mohou měnit, dle aktuálně platného epidemiologického nařízení vlády v době pořádání příměstských táborů.

U všech kroužků se bude vracet zaplacené školné, během května jste byli informováni o postupu na mailové adresy uvedené v přihláškách na zájmové útvary.

Děkujeme.

Tým DDM NMNM

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880