Dům dětí a mládeže

RubrikaKomise pro majetek a rozvoj města

Předseda:

Ing. Tomáš Krejčí

Členové komise:

Ing. Tomáš Blažek
Dušan Duda
Ing. Stanislav Hlavatý
Ing. Lukáš Německý
Mgr. Marek Novák
Ing.arch. Vít Sladký

Zapisovatel komise:

pracovník odboru INV

obecná pravomoc a působnost komise:

 • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti rozvoje města a jeho místních částí radě města
 • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti rozvoje města na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města
 • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti rozvoje města a místních částí postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města
 • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti dispozic s majetkem města

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě vč. místních částí

 • projednání a posuzování územně plánovacích podkladů (např. studie, zásady regulace apod.) a územně plánovacích dokumentací (územní plán a jeho změny, regulační plán apod.)

ve městě vyjma místních částí

 • projednání a posouzení záměrů staveb (úprav, změn apod.) a investičních akcí města
 • projednání a posouzení staveb (úprav, změn apod.) soukromých investorů postoupených jí radou města, nebo starostou či místostarosty města
 • projednávání a posouzení vybraných dispozic s majetkem týkajících se pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě (nákup, prodej, směna, věcné břemeno, a to vše vč. záměrů sml. o sml. budoucích, vyjma všech pronájmů a výpůjček kratších než 5 let)
 • projednávání a posuzování oprav majetku města

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě

Nebyly nalezeny žádné články.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
 • DS: f5skjuu
 • IČ: 70927880