Dům dětí a mládeže

RubrikaPracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Tato pracovní skupina (PS) se zaměřuje na rozvoj a podporu výuky matematické pregramotnosti a gramotnosti u žáků do 15 let na území ORP Nové Město na Moravě. Cílem je koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílení zkušeností při plánování aktivit tak, aby se dané aktivity v daném místě udržely i do budoucna.

V rámci PS budou sdíleny zkušenosti a odborné znalosti o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické pregramotnosti/gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a s rozvojem potenciálu každého žáka a dále identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato skupina mimo jiné musí úzce spolupracovat s PS pro financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.


Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
Mgr. Jarmila Vlčková (garant) Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
Mgr. Erika Oravcová Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Petra Tatíčková Základní škola Bobrová
PaedDr. Dagmar Nejedlá
Mgr. Šárka Roháčková Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha, pobočka Pohledec
Mgr. Ilona Špinarová Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha

Nebyly nalezeny žádné články.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880