Dům dětí a mládeže

RubrikaPracovní skupina volná

Tato pracovní skupina (PS) se zaměřuje na vztah k místu, kde děti a žáci žijí a mezigenerační soužití, přičemž vždy je zohledněna i problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání a identifikace místních lídrů/expertů v dané oblasti. Tato skupina musí stejně jako ostatní PS úzce spolupracovat s PS pro
financování. PS se schází min. 4x ročně a ze všech jednání jsou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina volná – Vztah k místu, kde děti a žáci žijí, mezigenerační soužití
Mgr. Eva Kulková (garant) ZÁMEK ŽĎÁR z.s.
Mgr. Pavlína Poláčková Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí
Mgr. Veronika Augustýnová RD
Bc. Tomáš Pleva ZÁMEK ŽĎÁR z.s.
Eva Poulová Domov Kamélie, Křižanov
Alena Pátková DPS Nové Město na Moravě

Nebyly nalezeny žádné články.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880