Dům dětí a mládeže

TŘÍKRÁLOVÝ NERFOVÝ TURNAJ

Rubriky: Školství, Sport
/ Roman Žák

Již tuto sobotu (7.ledna) bude tělocvična na středisku hostit turnaj pro děti a mládež v NERFU. Turnaj proběhne v dopoledních hodinách, sraz účastníků je naplánován …

Již tuto sobotu (7.ledna) bude tělocvična na středisku hostit turnaj pro děti a mládež v NERFU.

Turnaj proběhne v dopoledních hodinách, sraz účastníků je naplánován od 9:00 do 9:30 v tělocvičně.

Zápasy začnou v 10:00 a předpokládaný konec je cca v 12:30.

Přijít může každý, kdo vlastní manuální NERFovou zbraň a přinese si s sebou sportovní oblečení vhodné do tělocvičny.

Nejlepší hráči budou v únorovém turnaji v Ivančicích reprezentovat kraj Vysočina na celostátním finále

Pořadatel: kraj Vysočina: DDM Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, 59231, kontaktní osoba: Roman Žák –zak@nmnm.cz, –  777 822 615

Podoba turnajového systému bude upřesněna až na turnaji s ohledem na počet přihlášených.

Turnaj NERFLigy se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma tříčlennými týmy má dva poločasy, jeden poločas trvá 3 či 5 minut (základní souboj ve skupině většinou 2x3minuty, finálové souboje pak 2x5minut). Před zahájením souboje se oba týmy sejdou ve středu kolbiště(na středovém kruhu), kde se pozdraví. Poté se týmy rozmístí libovolným způsobem na své polovině kolbiště. Žádný člen týmu však nesmí být blíže než 1m od hranice či středové čáry kolbiště. Před začátkem souboje hlavní rozhodčí dlouze hvízdne. Na toto znamení všichni hráči zvednou ruku jako potvrzení, že jsou připraveni. Souboj poté začíná po krátkém hvizdu hlavního rozhodčího. Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně šest nábojů. Členové týmu si nemohou náboje navzájem předávat. Vystřelené náboje je zakázáno v průběhu hry sbírat. Pokud při hře dojde k zasažení hráče, dotyčný ihned zvedne ruku se zbraní a opustí nejkratší cestou kolbiště. Pokud hráči dojdou v průběhu souboje náboje, opustí kolbiště také. Za postranní čarou čeká do přerušení hry. Po získání BODu libovolným družstvem se opět zapojuje do hry. O ZÁSAHu hráče rozhoduje postranní rozhodčí. ZÁSAH oznamuje rozhodčí jedním krátkým hvizdem píšťalky, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče a zároveň hlasitě oznámí číslo zasaženého hráče. Vyřazení hráči se do hry vrací při nejbližším přerušení (buď po TREFĚ či po poločase).

Pokud se podaří TREFA otvoru v terči, družstvo získává BOD. TREFU oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé TREFĚ následuje přerušení souboje. Hráči, včetně vyřazených se vrátí neprodleně na svou polovinu, přičemž cestou seberou své náboje.

Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem BODů, v případě rovnosti rozhodne zápas trestné střílení. Členové týmu používají při rozstřelu vlastní pistoli a nabíjí náboje sami.

Jakýkoliv fyzický kontakt mezi protivníky je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhodne o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při ZÁSAHu, trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

Hráči musí mít bezpodmínečně na očích ochranné brýle.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880