Dům dětí a mládeže

Umělecký přednes na Novoměstsku aneb Recitovat může kdokoli…

/ Roman Žák

Umělecký přednes na Novoměstsku aneb Recitovat může kdokoli… V letošním roce plánujeme v našem městě společné setkání těch, kdo se věnují literatuře a její umělecké interpretaci. Děti …

Umělecký přednes na Novoměstsku aneb Recitovat může kdokoli…

Umělecký přednes na Novoměstsku aneb Recitovat může kdokoli…

V letošním roce plánujeme v našem městě společné setkání těch, kdo se věnují literatuře a její umělecké interpretaci.

Děti se s autory a jejich texty většinou seznamují ve školách a tam také získávají první interpretační zkušenosti – většinou z přednesu poezie. Bývá pak zvykem, že se školáci všech věkových kategorií setkají, aby přednesli své texty a soupeřili o postup do okresního kola, potažmo krajského, národního kola přehlídky v sólovém přednesu. Nejinak tomu bylo i dlouhé roky na Novoměstsku. V rolích organizátorů jsme se sice snažili navodit přátelskou atmosféru, před přehlídkou se s dětmi společně naladit a rozmluvit, po přehlídce nabídnout workshop s odborníky na umělecký přednes,… Program však zasahoval do školní výuky dětem, ale i pedagogům, kterým potěchu z poetických textů a výkonů recitátorů přebíjely organizační komplikace (organizace vyučování v době nepřítomnosti pedagoga doprovázejícího recitátora na přehlídku, z toho vyplývající omezení časem,…).

Přáli bychom si dopřát komfort bez časového a organizačního stresu všem, kteří se chtějí přehlídky uměleckého přednesu zúčastnit a v klidu si ji užít. Proto volíme formu společného poetického podvečera, který bude zároveň přehlídkou s možností postupu do dalších kol.

Rádi bychom se také vymanili z rámce soutěžního klání a zbavili se klamného dojmu, že přednes básní je jen pro děti. Existuje spousta poutavé literatury, kterou je hodno předkládat publiku bez omezení věkovými kategoriemi.

Oslovujeme proto všechny milovníky krásné literatury a uměleckého přednesu.

Budeme rádi, když se společně setkáme 21. nebo 22. února v novoměstském kulturním domě.

Pokud rádi interpretujete texty druhým,

čtěte od 15. ledna propozice na webu organizátorů (ZUŠ, DDM) a přihlaste se se svými texty.

Očekáváme děti, mládež, rodiče, prarodiče, zkušené recitátory i začátečníky.

Na základě přihlášených interpretů sestavíme program, o němž budeme veřejnost včas informovat.

 

Předpokládáme, že program by mohl být rozdělen do dvou dnů, kdy v jednom se budeme věnovat uměleckému přednesu těch nejmenších, školou povinných recitátorů, druhý podvečer by byl otevřen recitátorům dospívajícím a dospělým, nebo sestavíme program jeden napříč věkovými kategoriemi a druhý z večerů věnujeme workshopu uměleckého přednesu…uvidíme…

Těšíme se, že se s vámi, posluchači i interprety vybraných literárních děl, v únoru setkáme.

Za pořádající ZUŠ Jana Štursy a DDM

Lada Hubáčková Pokorná

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880