Dům dětí a mládeže

Všeználek 2017 – ohlédnutí

/ Roman Žák

Dům dětí a mládeže každoročně v měsíci březnu pořádá oblastní kolo vědomostní soutěže Všeználek. Tato soutěž je určena pro žáky pátých tříd základních škol, které …

Všeználek 2017 – ohlédnutí

Dům dětí a mládeže každoročně v měsíci březnu pořádá oblastní kolo vědomostní soutěže Všeználek. Tato soutěž je určena pro žáky pátých tříd základních škol, které zastupují čtyřčlenné týmy. Soutěžící se utkali ve znalostech, které primárně nabyli na základní škole a určité procento otázek bylo z okolního světa. 

Soutěž byla koncipována do pěti kol, první kolo se neslo v duch všeobecných otázek, druhé a třetí kolo prověřilo znalosti soutěžících z oblastí matematiky a českého jazyka. Poslední dvě kola pak přinesla vědomosti hudební a další porci všeobecných vědomostí tentokrát v kvízové podobě, kde se objevily otázky ze všech vyučovaných předmětů na prvním stupni základní školy.

Letošní rok přinesl dvě zásadní změny oproti letům minulým. První změnou byla možnost, aby každou třídu zastupovala dvě družstva a druhá změna přinesla zapojení dalších skupin z okolních základních škol. Nejlepší tým z každého kola pak bude naši oblast zastupovat v  kole okresním, z něhož nejlepší týmy postupují do kola krajského, kde soutěž končí.
Soutěž Všeználek byla rozdělena do dvou dnů. První soutěžní den byl určen pro základní školy z Jimramova, Sněžného a Bobrové. Celkem pět týmů mělo možnost poměřit své znalosti a do poslední otázky byla soutěž velmi vyrovnaná. O pouhou jednu otázku byli nejlepší žáci, jejichž tým nesl název Sněhuláčci a navštěvují základní školu ve Sněžném.
Druhý soutěžní den byl vyhrazen pro základní školy z Nového Města. Pět tříd zastupovalo deset týmů, z nichž nejvyšší počet bodů získal tým s netradičním  pojmenováním Balvani, ze ZŠ Leandra Čecha, 5B.
Celkem se zúčastnilo 60 soutěžících, více jak desítka pedagogů a skoro 150 diváků. Děkujeme všem účastníkům soutěže a také všem pedagogům. Přejeme také výhercům soutěže, aby se dostali co nejdále ve vědomostní soutěži Všeználek.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880