Dům dětí a mládeže

Florbalový příměstský tábor – ohlédnutí

/ Roman Žák

Pojďte se s námi v našem miniseriálu ohlédnout za táborovou letní pohodou. Tři pobytové a pět příměstských táborů přepsalo většinu letošních prázdninových dnů v DDM …

Florbalový příměstský tábor – ohlédnutí

Pojďte se s námi v našem miniseriálu ohlédnout za táborovou letní pohodou. Tři pobytové a pět příměstských táborů přepsalo většinu letošních prázdninových dnů v DDM na táborové. Nemalou měrou k tomu přispěli i samotní účastníci, jejichž počet se letos vyšplhal ke dvěma stovkám.

Díl druhý: FLORBALOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ

Každý den tohoto příměstského tábora byl zaměřen na určité florbalové dovednosti. Tomu odpovídaly nejen tréninkové bloky, ale i další doplňující aktivity. Při nácviku kombinace a týmové kooperace jsme do programu zařadili hry s NERFkama anebo při nácviku

Díky dvaceti účastníkům, kteří byli naprosto bezvadní, jsme si tábor opravdu užili. Florbalové zápasy a miniturnaje se hráli souběžně ve dvou tělocvičnách, navštívili jsme i Městské lázně a nemohly chybět hry v lese, které se hráli jak jinak než s florbalovou holí.

Florbal v DDM opět otevírá od října kroužky pro malé i velké florbalisty a florbalistky i ve spolupráci s Orlem a bude se opět účastnit Florbalové ligy „domečků“ v kraji Vysočina.

Těšíme se na všechny přátelé florbalu při dalších  aktivitách.

 

Archiv:

  1.  Na zkoušku

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

566 598 780
Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
  • DS: f5skjuu
  • IČ: 70927880